Gevorderde Excel tips en onderwerpen
|HOME|

Advanced Excel VBA onderwerpen zonder Hineininterpretierung!!

KBC Verzekeringen - linken voor jullie

Overzicht van globale en lokale namen voor Excel 2000

Extract uit Excel cursus gevorderd van Maarit Opleidingen (beveiligd in PDF)

Overzicht van Excel's fysieke limieten inz. berekeningen, worksheets, enz._______________

Excel Automation met Microsoft Word en Microsoft Outlook (Q213712)

Excel Aangepaste functie om gemiddelde te bepalen van een bereik cellen zonder hoogste en laagste waarden (Q213495)

Tool om koppelingen te verwijderen (Q188449)

Excel beschrijving en voorbeelden van data validatie (Q211485)

Excel gebruik van de Oplosser of Solver (Q214263)

Excel en de berekening van interesten buiten de VS (Q294396)

Excel gevorderd filteren om een lijn of record op te halen die een tekst-string bevat(Q214070)

Excel berekening van het saldo van een lening voor een gegeven periode (Q214091)

Excel formule voor afstand en versnelling uitgedrukt in uren, minuten, seconden (Q214133)

Excel formule om de standaardfout op het gemiddelde te berekenen (Q214076)

Excel formules om de eerste of laatste dag van een maand te berekenen (Q214101)

Excel formules om het logaritme of invers logaritme te vinden van een getal (Q214116)

Excel functie om de interest en groeivoet te berekenen op een eenmalige betaling (Q214113)

Excel macro die datum-tijd opmaak kan veranderen in een koptekst of voettekst (Q213742)

Excel macro om bestandsnamen in een directory te plaatsen op een werkblad of worksheet (Q74493)

Excel macro om gegevens die in meerdere kolommen staan te sorteren als één kolom (Q247311)

Excel methode om stapwaarde in te stellen via interpolatie (Q95479)

Excel bepalen van een schrikkeljaar (Q214019)

Excel kleinste getal groter dan nul geven (Q60116)

Excel subroutines en macros in Visual Basic (Q213837)

Excel importeren van data met meer dan 256 velden of kolommen (Q272729)

Excel aangepaste functie om formule-fouten te verbergen (Q280094)

Excel Visual Basic code om een tabel van alle kleuren-indices te maken (Q213801)

Excel 2000 geneste Visual Basic case statement (Q213473)

Excel 2000 algoritme voor de QUARTILE() functie (Q214072)

Excel 2000 algorithms gebruikt in de ATP functies (Q213939)

Excel 2000 ATP definitie van de NORMSDIST (Q214111)

Excel 2000 basis argument voor financiële functies (Q214050)

Excel 2000 verspringen naar andere secties in de VBA code met GoTo en Call (Q213486)

Excel 2000 afschrijvingen met de productie methode (Q213497)

Excel 2000 berekening verstreken tijd voor een Visual Basic procedure (Q213481)

Excel 2000 berekening van aantal dagen tussen 2 datums (Q214315)

Excel 2000 gewogen gemiddelde berekenen (Q214049)

Excel 2000 geheel getal omzetten naar een seriëel getal (Q213446)

Excel 2000 decimaal getal omzetten naar hhmmss opmaak (Q214122)

Excel 2000 decimale uren omzetten in HHMMSS opmaak (Q214125)

Excel 2000 meerdere blok van rijen en kolommen omdraaien naar kolommen en rijen (Q214024)

Excel 2000 grafieken maken met meerdere groepen van ingekapselde histogrammen (Q214119)

Excel 2000 macros maken voor verschillende versies van talen (Q213833)

Excel 2000 aangepaste functie om niet-aaneengrenzende cellen in een array om te zetten (Q213403)

Excel 2000 bepalen van het aantal dimensies in een array-variabele (Q213273)

Excel 2000 zoeken en vervangen van tildas en jokertekens (of wildcard-tekens) (Q214138)

Excel 2000 lus-functie om te bepalen of een workbook al of niet geopend is (Q213299)

Excel 2000 cumulatief categorie totaal (Q214241)

Excel 2000 formule die aantal rijen telt waarin een bepaald item voorkomt (Q214079)

Excel 2000 aantal weekdagen tussen 2 datums (Q214141)

Excel 2000 Formula to Sum Digits of a Number (Q214053)

Excel 2000 Formulas to Count the Occurrences of Text, Characters, and Words (Q213889)

Excel 2000 functie om graden-minuten-seconden om te zetten van of naar deciamle graden (Q213449)

Excel 2000 macro code om te controleren of een bestand al open is (Q213383)

Excel 2000 macro om item op een worksheet besturingselement weer te geven (Q213381)

Excel 2000 om dubbele items te verwijderen in een lijst (Q240077)

Excel 2000 macro voorbeelden van optievakjes op een UserForm (Q213549)

Excel 2000 macro tom getal aan een geselecteerde cel toe te voegen (Q213491)

Excel 2000 macro om bijschriften te maken in een Bel-grafiek (of Bubble chart)(Q279438)

Excel 2000 macro om bijschriften toe te voegen in een XY spreidingsdiagram (of Scatter Chart) (Q213750)

Excel 2000 macro om tekst van het ene bestand naar het andere tekstbestand over te brengen (Q213642)

Excel 2000 macro om bestandtype te wijzigen naar All (.) in een open bestand-dialoogvenster of Open Dialog Box (Q213755)

Excel 2000 macro om pagina-eindes te zoeken op een worksheet (Q213831)

Excel 2000 macro om aantal records in een automatisch gefilterde lijst te tonen (Q213275)

Excel 2000 macro om elke tweede rij te verwijderen (om-en-om) (Q213610)

Excel 2000 macro om data uit een grafiek los te trekken (Q213814)

Excel 2000 macro om een tekstbestand te importeren in een bestaand werkblad of worksheet (Q213816)

Excel 2000 macro om een bereik cellen te koppelen aan MS Word (Q213316)

Excel 2000 macro om doorheen alle werkbladen of worksheets te lopen in een werkmap of workbook (Q213621)

Excel 2000 macro om alle gekoppelde excel-bestanden te openen (Q213647)

Excel 2000 macro om de lijst van meest recent gebruikte bestanden te openen (Q213758)

Excel 2000 macro om de splitsing van vensters te herstellen (Q213505)

Excel 2000 macro om cel opmaak op lettertype, randen, en opvulling terug te vinden (Q213622)

Excel 2000 macro om om-en-om rijen afwisselend op te kleuren (Q213616)

Excel 2000 macros om doorheen een bereik cellen te lopen en dan te ageren op basis van een bepaalde celwaarde (Q213805)

Excel 2000 macros om Windows en systeem directories te kennen (Q213496)

Excel 2000 methoden om aangepaste functies te maken met wisselende argumenten (Q213277)

Excel 2000 macro om een lopend totaal te maken in een opmerking (Q213445)

Excel 2000 vermijden dat de UserForm wordt genegeerd middels de Sluiten-knop (Q213713)

Excel 2000 procedure om een tekstbestand te exporteren met komma- en aanhalingstekens als afscheidingstekens (Q213448)

Excel 2000 voorbeeldcode om de functie netto-werkdagen los te laten op een bereik gegevens (Q213182)

Excel 2000 code om de lettermodus (hoofdletters,..) van teksten te wijzigen (Q213649)

Excel 2000 code om door een lijst te lopen op een werkblad (Q213636)

Excel 2000 code die gebruiker niet toelaat het dialoogvenster te annuleren (cancel) (Q213617)

Excel 2000 macro om een object te plaatsen tov een bereik cellen (Q213607)

Excel 2000 macro om dubbels te vinden in een kolom (Q213355)

Excel 2000 macro om rijen of kolommmen te vinden overheen meerdere worksheets (Q213631)

Excel 2000 macro om de gebruikersnaam te verwijderen uit een commentaar of opmerking (Q213766)

Excel 2000 macro om de naam op te halen van de ActiveCell (Q213432)

Excel 2000 macro om een lijst met eigen gekozen volgorde te kunnen sorteren (Q213625)

Excel 2000 macros om menu's en submenu's aan te passen (Q213550)

Excel 2000 macros die snelmenu's aanpassen en beheren (Q213209)

Excel voorbeeldmacros om module te maken op basis van bestaande module, bereiknaam of tekstbestand"

Excel voorbeeldmacro voor ID te krijgen van een besturingselement op een werkbalk(Q213211)

Excel VBA macro voor het werken met arrays (Q213798)

Excel VBA macro voor het printen van een bereik cellen (Q213451)

Excel User-Defined Function om een werkbladnaam in een cel te zetten (Q213475)

Excel worksheet functie in een VBA macro gebruiken (Q213765)

Excel visual basic voorbeeld om de spin button te gebruiken met een datum (Q213224)

Excel Visual Basic voorbeeld van If en Case statements (Q213630)

Excel voorbeelden in VBA van DDE (Q213626)

Excel VBA macro om werkbalken te verbergen of te herstellen (Q213487)

Excel VBA procedure om een werkmap te activeren of te openen (Q213395)

Excel VBA functie om complexe getallen op te maken (Q213294)

Excel VBA macro om gegevens te valideren bij invoer (Q213373)

Excel VBA code om koppelingen te breken van grafieken (Q213443)

Excel VBA macro om te wisselen tussen relatieve en absolute celverwijzingen (Q213465)

Excel VBA macro om kolommen gegevens te concateneren of samen te voegen (Q213477)

Excel macro om getal te converteren naar een andere basis (Q213392)

Excel macro om na te gaan of een geselecteerde cel in een welbepaald bereik cellen valt (Q259137)

Excel VBA macro om een lijst te geven van alle circulaire referenties (Q213826)

Excel VBA macro om de range name te tonen van de actieve cel (Q213413)

Excel VBA Macro om een apostrophe of aanhalingsteken toe te voegen of te verwijderen (Q213440)

Excel VBA Macro om een Gantt grafiek te maken (Q213447)

Excel Visual Basic Procedure om de standaardfont te wijzigen (Q213469)

Excel code om te controleren of een bestand al open is (Q291295)