TRAINING EXCEL - excel intermediate - in detail

Inhoud van deze 2-daagse training Excel - tweede niveau:

 • Halve dag herhaling van de belangrijkste basisbegrippen in Excel: de duur van deze round-up hangt af van uw niveau!
 • Lijsten en werken met databaselijstfuncties
 • Gevorderd zoeken, filteren, sorteren van gegevens
 • Werken met grote gegevensbestanden in Excel
 • Alle mogelijke formules toepassen op meerdere worksheets tegelijk en meerdere documenten tegelijk
 • Gevorderde Excel-functies voor het opzoeken van informatie
 • Beheer van hyperlinks in Excel-bestanden
 • Onontbeerlijke tekstfuncties voor klaarstomen rauwe data voor verdere verwerking
 • Draaitabellen - eerste kennismaking of verdere uitwerking afh. niveau deelnemend cursist
 • Excel koppelen met andere programma's zoals Word of PowerPoint: alle mogelijkheden uitspitten
 • Grafieken maken en inzicht verschaffen: welke type stelt welke data het best voor
 • Rapporteren in Excel: de 3 voornaamste mogelijkheden onderzoeken
 • + 3 bijkomende onderwerpen door Uzelf aangeduid als aandachtspunt
 • het is mogelijk, zo U wenst, om te werken, met als ondersteunend materiaal Uw eigen bestanden (zie ook discretie) • Overzicht Excel

  home