CURSUS EXCEL - excel beginners - basis Excel - in detail

Inhoud van deze 1 of 2-daagse cursus Excel - eerste niveau:

 • Excel cursus basis: de belangrijkste basisbegrippen uit Excel
 • Microsoft Excel combineren met vlotte kennis van het Windows 2000 of XP besturingssysteem (bij beginners is dit veelal gekend maar niet begrepen!)
 • aanmaken Excel bestanden, Windows mappen, kopiëren, verplaatsen, enz.
 • cellen vullen met data: tekst, cijfers, Excel formules en functies (niet alleen Excel sommen maken!)
 • formules maken: eerst eenvoudig, dan met behulp van functienamen
 • formules maken: gemiddeld complexe functies combineren met minder gekende maar zeer waardevolle sneltoetsen
 • formules met absolute celverwijzing tov relatieve celverwijzing niet zomaar behandelen maar tot op het bot
 • maken van de ideale afdruk in Excel (niemand die het doet zoals het hoort - papierverspilling!)
 • belangrijke populaire, maar foute werkwijzes aanstippen en beargumenteren
 • werken en rekenen met datums (= heel slecht gekend!)
 • opmaak van cellen manipuleren volgens eigen inzicht (niet links en rechts uitlijnen maar alles!)
 • verplaatsen van Excel formules: alle mogelijke consquenties onderzoeken
 • werken met verschillende Excel sheets
 • werken en rekenen met datumfuncties
 • structureren van gegevens en opzoeken in Excel
 • snel-snel kalenders maken in Excel
 • grafieken maken: welke Excel grafiek voor welke soort data
 • snelheid verwerven in het genereren van grafische voorstellingen binnen Excel
 • rapporteren in Excel: de mogelijkheden onderzoeken
 • proeven van de eerste gevorderde functies in Excel
 • afsluiten met een gemiddeld complexe oefening die volledig moet opgelost worden(anders na-blijven !) • Overzicht Excel

  home