cursus excel vba

|overzicht Excel|
|home|

VBA is afgeleid van Visual Basic. Visual basic is voor programmeurs. VBA is echter speciaal voor gebruikers die hun Microsoft toepassingen reeds heel goed kennen.
De afkorting VBA staat voor Visual Basic for Applications.
In deze opleiding is de application of toepassing die zal onderzocht worden die van Excel.
Stap na stap leert U de belangrijkste bouwstenen van de programmmeeromgeving van VBA ontdekken.


Excel VBA

In deze cursus leert U een brug te leggen naar de programmeeromgeving van VBA in Excel.
Deze 1- of 2-daagse opleiding heeft als bedoeling U te leren programmeren in Visual Basic.
Belangrijk daarbij is vooral dat U wordt aangeleerd te werken volgens een welbepaalde methodologie, zodat U zelf na de opleiding in staat bent zelfstandig te werken in VBA.
Het doel van de training is om gebruikers die reeds sterk staan met de gevorderde begrippen (evl. macro's maken) in Excel 2003, verder te bekwamen in het rekenprogramma van Microsoft.

DEZE OPLEIDING IS IDEAAL INDIEN U BEOOGT OM:

 • de VBA en VBE omgeving beter te doorgronden
 • procedures en functies te maken in Excel VBA
 • gebeurtenisafhankelijke procedures op te stellen
 • formulieren te maken om gegevens te aanvaarden of welbepaalde data weer te geven
 • gegevens op formulieren aan uw controle onderwerpen
 • fouten te controleren en af te handelen middels VBA code
 • no-nonsense dit alles te leren in een mum van tijd (is geen groepsopleiding)
 • UW OBJECTIEVEN
 • U eigen maken met het Visual Basic for Applications (VBA) jargon
 • de VBE omgeving verder verkennen en begrijpen
 • werken met eigenschappen en methodes van objecten (UK: properties en methods)
 • code vasthaken aan gebeurtenissen en opdrachtknoppen
 • gebruik maken van het objectenoverzicht (UK: object browser)
 • variabelen gebruiken van de belangrijkste gegevenstypes
 • excel data manipuleren via expressies
 • VBA code maken op de invoer van de gebruiker
 • het bereik van variabelen + procedures begrijpen en juist toepassen (UK: scope)
 • Sub en Functie procedures maken
 • procedures aanroepen elders in uw code
 • beslissingsstructuren opbouwen om code uit te voeren afhankelijk van welbepaalde voorwaarden
 • lussen maken om bepaalde delen code herhaaldelijk toe te passen
 • een formulier met besturingselementen toevoegen aan uw project (UK: userforms en controls)
 • gebeurtenissen toekennen aan de besturingselementen van uw formulier
 • de invoer controleren van het formulier (UK: validation)
 • het onderscheid herkennen tussen compileer-tijd, uitvoer-tijd (uk: run-time) en logische fouten in code
 • gebruik maken van foutafhandelingsprocedures (UK: debugging tools) om fouten af te vangen (UK: trap errors)


 • SAMENVATTEND: DE 5 BEHANDELDE EXCEL VBA MODULES

  1 de Visual Basic Editor
  2 basishandelingen van programmeren in VBA
  3 controle structuren opbouwen
  4 aangepaste dialoogvensters maken of formulieren
  5 debugging en foutafhandeling

  Indien U bovenstaande info over elkaar zou schuiven komt U tot een mooie samenvatting wat deze opleiding Excel VBA voor U zal inhouden.
  Tevens zal U gedurende de opleiding een overvloed aan informatie ontvangen om eigenhandig verder aan de slag te kunnen.


  overzicht Excel

  home