EXCEL 2003 Expert Examen - te kennen topics volgens Microsoft

(met een * staan de onderwerpen die bij ons in basiscursus Excel reeds behandeld werden)

Organiseren en analyseren van gegevens

 • subtotalen gebruiken (uk: subtotals)*
 • maken en toepassen van gevorderde filters
 • groeperen en indelen van gegevens (group and outline)
 • toepassen van gegevensvalidatie
 • maken en aanpassen van lijstbereiken (list ranges)
 • toevoegen, tonen, sluiten, wijzigen, samenvoegen en samenvatten van scenarios
 • data analyse uitvoeren met geautomatiseerde hulpmiddelen
 • maken van draaitabellen en draaigrafieken (pivottable and pivotchart reports)
 • gebruik maken van opzoek en verwijzingsfuncties (lookup and reference functions)*
 • database functies gebruiken
 • afhankelijkheden tussen celformules opsporen (precedents en dependents)*
 • foute gegevens en formules kunnen opsporen*
 • formules bekijken en evalueren*
 • aanmaken, wijzigen en gebruiken van benoemde bereiken of naambereiken (named ranges)*
 • werkmappen structureren volgens XML


 • Gegevens en inhoud opmaken (formatting)*

 • creŽren en wijzigen van aangepaste celeigenschappen (custom data formats)*
 • gebruiken van voorwaardelijke opmaak (conditional formatting)
 • grafische beelden opmaken en wijzigen van grootte*
 • grafieken en diagrammen opmaken*
 • Samenwerking

 • cellen, werkbladen en werkmappen beveiligen
 • instellingen van beveiliging van werkmappen definiŽren
 • werkmappen delen (share workbooks)
 • werkmappen samenvoegen (merge workbooks)
 • traceren, accepteren, en verwerpen van wijzigingen aan Excel werkmap
 • Beheer van gegevens en werkmappen

 • importeren van data naar Excel
 • exporteren van data uit Excel
 • publiceren en wijzigen van Web werkbladen en werkmappen
 • maken en wijzigen van Excel sjablonen (templates)
 • data samenvoegen (consolidate)
 • definiŽren en wijzigen van eigenschappen op werkmapniveau
 • Excel aanpassen (customize)

 • werkbalken en menu's aanpassen (toolbars and menus)*
 • macro's maken, bewerken en uitvoeren
 • Excels standaard instelleingen wijzigen*

 • overzicht Excel

  home