cursus Access: overzicht in het aanbod van database opleidingen bij Maarit

|access advanced|access intermediate|access beginners|
|inhoud advanced|inhoud intermediate|inhoud beginners|
|home|

ACCESS EXPERT USER - inhoud access advanced

In deze workshop leert U de volledige opbouw van Access verder doorgronden, of er nu moet worden gewerkt op uw huidig project of op 1 dat U van plan bent te maken. Deze 1 of 2-daagse workshop verschaft U direct toepasbare kennis op het gemiddeld niveau van ervaren Access database gebruikers of ontwikkelaars. Aanbevolen ook voor midden- en hogere kaderleden. Elke training in dit access database programma is op maat. Kan ook moeilijk anders. Elke database is anders. Uw expertise vereist aandacht en structuur. Voor database-developpers komend uit een andere database omgeving wordt 1 dag (intensief) Access advanced aangeraden. Vraag op nr 0499/21.73.78 aan uw trainer het stramien van de verschillende Access cursussen of email pascalm@maarit.be

UW MEERWAARDE BIJ DEZE CURSUS ACCESS III:
 • Basisbeginselen in vogelvlucht van Proficient User plus tal van geavanceerde technieken in één opleiding
 • Methodologie van helikopter-inzicht in het Access programma, niet vanuit de menu’s
 • Geavanceerde databasetechnieken combineren met gestructureerd relationeel databasemodel
 • Werken met export- en importspecificaties voor herhaald inlezen van periodieke data
 • Alle mogelijke gevorderde queries, hun eigenschappen en datamanagement-taken
 • Zeer persoonlijke benadering van uw op stapel staand project, of herorganisatie van uw huidig model mogelijk
 • Toets uw mening aan mijn mening, leer ook eens een andere methodologie aan (niet altijd die van de boekjes, maar vanuit gezond verstand en meer praktisch
 • Tools zoals ODBC, draaitabellen, pivot tables, charts en gevorderde wisselwerking tussen de objecten komen aan bod
 • Gebruik minder VBA code en meer model, gebruik minder programmering en maak meer gebruik van geavanceerde tools
 • Slechts 2 keer volgt U het ideale Access database model van de trainer, alle andere modellen als Access developers vrij op te bouwen: uniek!
 • Er is niet 1 soort modelwerkwijze, wel slechts 1 interpretatie van het RDBMS: primary key en foreign key tot op het bot uitgelegd
 • Veel tijd wordt geïnvesteerd in uitleg over mogelijke relationships, referentiële integriteit (UK: referential integrity) en actiequeries
 • Rapporteren in Access, berekeningen on-the-fly maken, gevorderd rapporteren in Access, variabele rapportering
 • UNIEK: architectuur van MS Access databasemodel rechtstreeks uit de ’secret files’ van Microsoft
 • Beveiliging van Access database : een overzicht vanuit het standpunt van Access development/ontwikkeling
 • CD-ROM met werkvoorbeelden + alleen op maat gemaakte handleiding met garantie op ongedocumenteerde info
 • Interactie van de deelnemer geëist: wederzijdse, zware intellectuele inspanning is conditio sine qua non!
 • Uw trainer: Pascal Michiels, 10jr ervaring als Microsoft Access Expert Instructeur


 • top of page

  home


  ACCESS PROFICIENT USER - inhoud access intermediate

  In deze Access cursus leert U als vaste gebruiker van een Access database dat trapje hoger te zetten richting evl. ontwikkeling van de database. Deze cursus is aanbevolen voor personen die meer verantwoordelijkheid moeten nemen over de Access toepassing waar ze vandaag al mee werken. De opleiding maakt van U een power user maar geen developper (di access advanced). Aanbevolen ook voor midden- en hogere kaderleden, die een eerste kennismaking wensen met een database-omgeving als Access, en reeds zeer goed andere Office toepassingen beheersen. U leert een Access database te bekijken door de bril van de maker(s) ervan.

  UW MEERWAARDE BIJ DEZE CURSUS ACCESS II:
 • Round-up van de belangrijkste basisbegrippen: primary key, foreign key, subformulieren, enzovoort
 • Opstellen van een multi-dimensioneel model: ontwerpen van tabellen, formulieren
 • Heel veel aandacht aan het ontwerpen van queries (talloze voorbeelden! telkens ietske moeilijker)
 • Relationeel model van databases leren interpreteren en begrijpen
 • Vruchten plukken van de gevorderde queries middels rapportering
 • Normaliseren van een database vanaf nul
 • Opfrissing is 1, beginnen denken als een databasebeheerder is iets gans anders
 • Een eerste database-toepassing maken vanaf nul tot iets zeer uitgebreids: a kickstart!
 • Opstellen van een vrij databasemodel dat aanleunt bij uw werkzaamheden
 • CD-ROM met werkvoorbeelden + uitgebreide handleiding • top of page

  home


  ACCESS NEW USER - inhoud access beginners

  In deze cursus leert U als nieuwe gebruiker van een database alle objecten kennen binnen een database. U wordt vertrouwd gemaakt met dat typische database jargon. Deze cursus is aanbevolen voor personen die nooit voordien in een Access toepassing werkten of slechts enige weken. De opleiding maakt van U een sterk gebruiker en raakt zelf elementen aan van power users als U gedreven bent, leergirig. Aanbevolen ook voor midden- en hogere kaderleden, die hun eerste kennismaking willen gepaard laten gaan met een hands-on experience. U leert een Access database kennen door zelf een eenvoudig databasemodel op te stellen.

  U UW MEERWAARDE BIJ DEZE CURSUS ACCESS I:
 • Basisbeginselen plus sneltoetsen waar mogelijk
 • Methodologie vanuit de multi-dimensionele structuur van Access, niet vanuit de menu's
 • Inzicht in de sleutelbegrippen binnen Access die door zelfstudie niet dadelijk kunnen begrepen worden
 • Eerste kennismaking met goed gekende Access-begrippen (maar slecht begrepen!) zoals query, SQL, primaire sleutel, één-tabel, veel-tabel, relaties
 • Maken van tabellen, formulieren, rapporten en queries krijgt U in elke Access opleiding - de samenhang ertussen begrijpen enkel bij Maarit!
 • Klassieke methodes om te filteren vergelijken met gevorderde filters en queries
 • U zal in deze workshop geen 5 queries mogen maken - neen U moet er minstens 10 oplossen tot U het kent!
 • Database-modellen toepassen op uw bedrijfsituatie
 • Op dit eerste niveau gaat de meeste aandacht naar tabellen, queries en formulieren en hun wisselwerking in de praktijk
 • CD-ROM met voorbeelden + uitgebreide handleiding • top of page

  home