CURSUS ACCESS - Access advanced - in detail

Inhoud van deze 2-daagse cursus Access - derde niveau:

 • Aandacht voor alle geavanceerde technieken in Access inzake databasebeheer, database management en development
 • Ontwerpen van tabellen, queries en rapporten vanuit oogpunt van de ontwerper/designer
 • Gevorderde tabeleigenschappen, gevorderde queries en gevorderde rapportering
 • Via actiequeries (allemaal) bestaande database normaliseren (Codd versus Pascal)
 • Gemiddeld complex relationeel database model op punt stellen
 • Relationeel database model opstellen vanaf nul alsof U op bedrijf zou komen en moeten implementeren
 • Importeren van txt en Excel bestanden in Access
 • Data-analyse met opstelling van een 2e relationeel model
 • Round-up van rekenen in Access in een 3e relationeel model
 • Gevorderd formulier ontwerp met ontwikkeling van een databasetoepassing
 • VBA wil zeggen Visual Basic for Applications: in dit geval Access
 • Geen switchboard via Access wizard - we maken er zelf één dat beter is
 • Uitwerken van ons database development systeem met enkele broodnodige VBA procedures
 • Access database koppelen aan je eigen shapes in Visio is eventueel ook mogelijk
 • Maken van een Access database gekoppeld aan Excel data
 • + 2 bijkomende onderwerpen door Uzelf aangeduid als aandachtspunt (bvb overzicht beveiliging databases)
 • halve dag kan worden ingelegd om te werken en te brainstormen op Uw eigen database (zie ook discretie) • Overzicht Access

  home